Books of Sorrow


Knihy Žalu jsou kompendiem historie rasy Hive napsané Králem Takenů, Oryxem, jenž sahají až před úsvit lidstva, kdy Zakladatelé Hivu žili jako smrtelníci na Fundamentu, plynném obru, ne tolik odlišného od našeho Jupiteru. Sahají až do časů, kdy smrtelníci povstali a stali se z nich bohové války.

Předmluva

Hned takto na začátek, bych rád upozornil, že všechna práva náleží společnostem Bungie a Activision Blizzard. Nepřekládám Books Of Sorrow za účelem výdělku a nepřeji si nijak poškodit výše jmenované společnosti.

***

Při překládání Books of Sorrow do českého jazyka se mi často stávalo, že jsem narazil na místa, kdy jsem se zasekl a musel jsem se zamyslet jak danou pasáž správně přeložit. Je těžké nalézt tu správnou tenkou linii mezi správným překladem a doslovnou strojovou mluvou. Proto jsem zachoval některé výrazy, které už jsou pro československou komunitu hráčů Destiny a Destiny 2 zažité, nepřeložené, zatímco jiné jsem se pro upřesnění rozhodl přeložit dle svého nejlepšího uvážení.

Žádám od vás pouze jediné a to porozumění. Pokud se vám můj překlad nelíbí, budu rád když mne kontaktujete a můžeme se zkusit dohodnout na lepší, výstižnější verzi. Každopádně doufám, že těm, kteří nejsou v angličtině tak zběhlí tímto otevřu pomyslné dveře do světa Destiny, které jim doposud zůstavaly zavřeny.

Přeji vám příjemnou zábavu.

-Filip Jakubovie-


I: Predátoři

Verš 1:1 – Predátoři
Predátoři a hrozby-
Vyryla za účelem zachování Xi Ro-
Třetí přeživší ze sester posledního potomstva Osmiového krále-

BOUŘKOVICE (v originále STORMJOY)
Bouřkovice je živoucí mrak. Pokaždé když se přežene nad naším kontinentem, spustí svá nenasytná chapadla. Hvězdy na každém z nich jsou pouhé návnady. Ano světlo nám působí radost no v tomto případě je nutné se mu vyhnout. Neboť jinak budete pozřeni.
Pro starší osoby je Bouřkovice ideálním způsobem smrti. Odvážný rytíř* si ale může hvězdy z chapadel uříznout. Já jich mám šest.

PÁD
Když přepadnete přes okraj našeho kontinentu, zemřete v oceánu! Obzvláště v případech kdy náš otec, Osmiový král používá motory, je důležité si dávat pozor.

POŽÍRAČI HÉLIA. (v originále HELIUM DRINKER**)
Často nás proudy Fundamentského Oceánu zanesou blízko k jiným kontinentům. Nyní se nacházíme v blízkosti Heliového Dvorce (v originále Helium Court). Jeho obyvatelé jsou stejné rasy jako my, no jsou našimi nepřáteli. Každý den na nás jejich rytíři útočí. Požírači Hélia mají dvě nohy i ruce a troje oči, přesně jako my. Jejich jsou ale zářivé/zlé. Chtěla bych se stát rytířem a utkat se s nimi.
Jejich velvyslanec jako daň, pozřel deset mých sester. To je normální. I přes to tím pohrdám.

MATKY
Matky umějí létat! Dožívají se mnohem vyššího věku než normálních deseti let. Jsou neuvěřitelně moudré a ochraňují svá vejce. Pokud se pokusíte s vejcemi jakkoliv manipulovat, pak vás pozřou. Sathona chce pozřít rosol a stát se jednou z nich až jí budou čtyři.

BOUŘE
Déšť je většinou jedovatý. Občas dokonce rozpuští maso. Když některý z blesků mine Bleskovou Farmu, může i někoho zcela odpařit.
Celý tento svět se nás snaží zabít.

TAJEMSTVÍ
Fundament je obrovský. A my, jsme tím nejmenším co na něm je. Pokud něčemu nerozumíte, pravděpodobně vás to zabije. Má učitelka Taox říká, že právě proto máme tak krátké životy. Abysme se množili a rychle se přizpůsobovali.

MĚSÍČNÍ VLNY
Má sestra Aurash má z Měsíčních Vln strach. Až se vrátí ze své výpravy k Tungstenským Monolitům, zeptám se jí proč.

*Rytíř může být pouze titul, ale domnívám se, že v tomto případě je myšlena jakási původní podoba Knightů ze hry Destiny. (Dále je budu nazývat pouze „rytíři“)
**V tomto případě by byl doslovný překlad názvu Helium Drinkers, Pijani Hélia, což mi ovšem znělo trochu nepatřičně, proto Požírači.II: Nenávistný Verš

Verš 1:2 – Nenávistný Verš
Prosím Héliový Dvorec o zvážení,
Psáno v zoufalství,
Toto zapečetěné tajemství,

Jsem Taox, sterilní Matka, učitel dětí Osmiového Trůnu.
Jako Matka, žiju dlouho. Jako bezpohlavec* se můžu povznést na zanedbatelné rozmíšky dvorních politiků.
Pouze já vidím schéma přežití. Sama jsem navrhla motory, které hýbou Osmiovým Dvorcem. Nyní-

Sama musím jednat, a zachránit naše království.

Mého pána, Osmiového krále se zmocnila senilita. Dožil se desátého roku a zešílel. Studie starověkých textů ho zmáhají. Jeden den blouzní o měsících nad bouří, jindy se zase plouží halami, a mluví ke svému společníkovi, mrtvému bílemu červu z hlubin moře. Drží ho ve skleněné nádobě a přes všechnu starost o něj zapomíná na své povinnosti krále.

Osmiový Král má tři zbývající potomky, dcery. Každá z nich má dva roky.

Xi Ro, nejmladší a nejstatečnější se chce stát rytířem.

Sathonu, nejmoudřejší ze tří, jenž chce být matkou.

Aurash, dítě navigátor, která sní o nekonečném oceánu. Zítra se vrátí od Tungstenských Monolitů.

Žádná z nich není vhodným nástupcem. Žádná nedokáže ochránit Osmiový Dvorec před zničujícím Fundamentem. Xi Ro umí bojovat, ale ne vést. Sathona umí myslet, no nezvládne bojovat. A Aurashina zvědavost by jí rozptylovala od povinností. Mám strach o budoucnost všech dětí.

Osmiový Král se brzy uzamkne v místnosti s Královským Planetostrojem (v originále Orrery)a bude studovat měsíce. Shromáždete své rytíře, ó Požírači Hélia a vtrhněte na náš kontinent. Zabte tři dědičky. Pak budu já vládnout Osmiovému Trůnu jako vaše regentka a budu stavět stroje pro vás.

A pokud selžu, ať mne pozře Leviathan kdesi v hlubinách.

Psáno se zármutkem,
Tento požadavek plný nenávisti,
Taox, Osmiová matka, vykastrovaná aby dohlížela

*Neuter = Bezpohlavní stvoření, zkráceně bezpohlavec.


 

III: Přísaha

Verš 1:3 – Přísaha
Sestry! Takto přísaháme. Položte svou levou ruku na stožár, blízko mé.

Do pravé ruky vezměte nůž. Teď jím propíchněte svou levou ruku až ke stožáru. Teď! Vyřežte do něj krvavou čáru.
Proneste svou přísahu.

„Jsem Xi Ro, nejmladší ze tří dcer mrtvého krále. Dobudu zpět Osmiový trůn a zabiji zrádkyni Taox. Na své levé oko přísahám, že se pomstím.“

V krvi, byla přísaha uzavřena.

„Jsem Sathona, prostřední z dcer mrtvého krále. Dobudu zpátky svůj domov a pozřu mateřinský rosol. Nakladu svá vejce do mrtvého těla Heliového Krále. Takto přísahám na své pravé oko.“

V krvi, byla přísaha uzavřena.

Nyní…

„Pomohu ti s tvou přísahou sestro.“

„I já pomohu.“

„Jsem Aurash, prvorozená dcera mrtvého krále. Vyslyším varování mého otce. Zjistím co změnilo pohyb našich měsíců. Pokud se blíží konec světa, pokusím se porozumět proč. Na své prostřední oko přísahám. Porozumím.“

„V krvi, byla přísaha uzavřena.“

„V krvi.“

Děkuji vám sestry. Už nám zbyla pouze má loď. Loď, ale znamená svobodu! Máme před sebou tajemství, jenž čekají na rozluštění, bouří osvětlené země, čekající na prozkoumání, a velká vojska, která pro nás povstanou.

Vytáhněte bleskové plachty, a vydáme se na dlouhou cestu.IV: Syzygy

Verš 1:4 – Syzygy
Syzygy –
Vyryla za účelem zachování Aurash –
Vysoká odplata –

Jen pouze díky hvězdným návnadám z Bouřkovce, jenž mu Xi Ro usekla, s enám povedlo uniknout. Jen pouze díky Sathoniným úskokům a trikům, jsme se dostali až na pobřeží. A nyní, když máme mou loď je na mě abych nás vedla. Já jsem navigátor.

Možná už nikdy nespatříme svůj domov. Xi Ro přímo hoří nenávistí a vztekem vůči Taox.

Ale mým největším strachem je-

Naše civilizace se bezcílně žene po Fundamentu. Při Tungstenských Monolitech jsem zjistila, že stejně tak s námi žijí tisíce dalších druhů, společně koexistujeme na ohromném oceánu světa. Proudy Fundamentu námi všemi hýbou.

Skrytá Pravda tvrdí, že právě my jsme těmi jemnějšími a nejvíce křehkými bytostmi. Přirozená kořist vesmíru. Taox chtěla aby jsme věřili, že naši předkové přišli na Fundament aby se zde ukryli před věčně hladovou Prádznotou*.

Můj otec zahynul ve strachu. Nebál se zákeřné Taox, či Požíračů Hélia, bál se toho co objevil na svém Planetostroji.

Snažil se na mě zakřičet že-

„Aurash, má dcero! Měsíce se změnili! Zákony jsou narušeny!“

A pak vytvořil znamení syzygy.

Představte si všech padesát dva měsíců Fundamentu jak se na obloze seřadí jeden za druhý. (Samozřejmě by nebylo potřeba ani všech padesát dva měsíců: stačilo by pouze několik největších. Právě toho se nejvíce obávám.) Představte si jak jejich gravitace táhne Fundamenstké moře k sobě. Zvedá jej a vytváří na jeho povrchu Fundamentu nafouklou bouli…

Představte si, jak se tato boule hroutí, až syzygy přejde. Vlna dost velká na to aby pohltila celé civilizace. Božská Vlna.

Musím najít způsob jak to zastavit. Před tím než Božská vlna vyhladí můj druh. Kdyby jen byla možnost vrátit se k otcovu starému Planetostroji. Mohla bych z něj vyčíst kdy přesně se to stane.
Jsme mnoho týdnů a kontinentů od domova.

Když mne strach ochromí, Xi Ro si sedne ke mně do kabiny a utěšuje mne jemnými, odvážnymi slovy. Stále více a více se ale musíme spoléhat na Sathonu a její důvtip. A ona vždy odejde aby byla sama (trvá na tom, že musí být sama) a pokaždé se vrátí s nějakým šíleným nápadem – naveď loď do bouře, vyhodťe sítě, snězte toho podivného tvora, prozkoumejte ten děsivý vrak.

Zdá se, že Sathona si štěstí vytváří pouhou silou vůle.

*Jedná se o Void. Ten samý Void, jenž využívají i Guardiani, jen v trochu jine formě


V: Jehla a Červ

Verš 1:5 – Jehla a Červ
Má tajemství-
Vytesáno do Sathonina osobního kodexu-
Pravým okem pomsty-

 1. Tento rok nespoutaného putování, tyto bouřlivé noci a zlatavé dny, tyto výpravy do starých vraků a vtíravé útoky různých monster: to vše, jsou nejkrásnější chvíle mého života.
 2. Chci se stát Matkou, ne proto abych kladla vejce, ale proto abych měla dlouhý život. Dost dlouhý na to abych něco dokázala. Jsme na moři už rok a začínám mít strach, že zde i zahyneme.
 3. Už vím kde odhalit tajemství. Vím kde ohromné pomalé věci s dlouhou pamětí žijí.
 4. Loď ve tvaru jehly…

Loď ve tvaru jehly –

Vytesáno do Sathonina osobního kodexu-

Lhářkou-

 1. Jehlu se nám povedlo zachránit z víru Shvubi (v originále Shvubi Maelstrom). Věděla jsem, že tam bude.
 2. Jehla je šedá loď. Dlouhá a štíhlá jako naděje, nezničitelná jako samotný čas a stejně tak i stará. Starší než smrt. Byla vtažena do víru dávno před tím, než naši předkové narazili do Fundamentu. Není to mořská loď, jako Aurashina. Je to artefakt vyspělé technologie.
 3. Znám její účel. Vím co se stalo její posádce.
 4. Xi Ro by chtěla tuto loď prodat v Atolu Kaharn, kde se scházejí různé rasy a druhy. Na aukci, vydělala by nám dostatčené bohatsví abysme si mohli koupit žoldáky. Mohli bysme znovu dobýt Osmiový Dvorec a poslat ty děti-pojídající Požírače Hélia, křičící do hlubin oceánu-
 5. – jenže jsem Xi Ro řekla, že je ta loď bezcenná.
 6. Aurash chce loď otevřít a prohledat ji, zjistit, zda-li jí můžeme nějakým způsobem ovládat. Vím, že to je to správné rozhodnutí. Vím to protože mi to řekl červ.

Červ-
Vytesáno do Sathonina osobního kodexu-
Která by měla mít strach-

 1. Byl společníkem mého otce. Vytrhla jsem jej z otcových mrtvých rukou, když jsme utíkaly. Je to mrtvá bílá, článkovitá věc, vyplavená z hlubin moře.
 2. Je mrtvá, ale i přes to ke mě mluví. Říká mi: poslouchej pozorně, ó pomsto má…


VI: Sestry

Verš 1:6 – Sestry
Záznam o vyměněných a předaných projevech a gestech před koncem sestertva.

„Xi Ro, má statečná sestro, pojď si odpočinout, odvedla jsi tolik práce při přesouvání mrtvol z rodící místnosti! Pojď. Můžeš teď na chvíli řídit loď. Pokochej se tím vším co naše jehla dokáže.“

Xi Ro se pokusila protestovat, ale uvnitř byla tajně Aurash vděčná za její péči. Vedla loď rychlýmy kruhy do hloubky a pak zase na povrcha vše co zůstávalo v jejich stopách se zvedalo na povrch jako zrádcův poslední výdech.

„Aurash, osamělá navigátorko, cestujeme už tak dlouho a máme jen jedna druhou. Vím jak miluješ cizí jazyky, s jakou radostí je posloucháš i jimi mluvíš. Pojď posaď se se mnou do zahrady masa a já ti budu číst tyto příběhy, které jsem koupila v Kaharnu.“

Aurash seděla mezi mumifikovanými ostatky, dvě z očí zavřené, a v tichosti poslouchala Sathoniny příběhy, hladová porozumět, nenasytná vědět co nejvíc před tím, než vyprší jejich krátkých deset let.

Později promluvila i Xi Ro, „Sathono, nejmoudřejší z nás, v tvé inteligenci se musíš mezi námi cítit osamělá. Pojď, zahraj si se mnou Meče a Lucerny!“

Jenže Sathona byla plna smutku, a nedokázala se tvářit šťastně když honila Xi Ro skrze lesknoucí se haly jehly.

„Zamyšlená Sathono, copak se děje? Co sužuje tvou mysl?“

A její sestry poslouchaly když jím Sathona řekla: „Sestry v přísaze i v životě, je nám už pět let. Dva roky jsme opravovali tuto starověkou loď a učili se pochopit její systémy. Už jsem skoro moc stará na mateřský rosol a rytíři jenž zabili našeho otce už jistě umírají stářím.“

„My tři, zde zahyneme. Ve vyhnanství. Taox nás přežije. A ty Aurash, Aurash s brilliantovýma očima zemřeš dlouho před tím než se vůbec kdokoliv z nás dočká jakéhkoliv důkazu o existenci tvé Božské Vlny, nebo způsobu jak jí zastavit.“

Aurash a Xi Ro si vyměnily pohledy. „Přála bych si abys nebyla tolik úpřimná,“ řekla Xi Ro. Aurash si pomyslela, že se Sathona doposud nikdy v ničem nespletla.

Ve skrytu své duše Aurash věděla, že jediný způsob jak dodržet své přísahy, bylo nějaké mocné tajemství. Tajemství, jenž by vše změnilo. Taková byla Aurashina duše. Její plamen, její stín – její tužba prosekat se na druhou stranu světa a nalézt jeho tlukoucí srdce.

„Musíme se ponořit,“ řekla Aurash. „K tomu tato loď byla postavená. Aby se ponořila do Fundamentu, do světa pod námi… vstříc jádru.“

„Tak přeci zahynula její starobylá posádka,“ zaprotestovala Xi Ro. „Tam se zrodila krutost, jejíž svědkem jsme byly v rodící místnosti…“

„Musíme se ponořit,“ přitakala Sathona, následující šeptavých rozkazů svého společníka. „Ve světe pod námi, v kovových hlubinách, jak doufám, nalezneme to co ze všeho nejvíce potřebujeme…“

Více času. Delší život.


VII: Ponor

Verš 1:7 – Ponor

Pro život se ponořila Sathona. Pro pomstu se ponořila Xi Ro. A Aurash se ponořila aby pochopila.

Jehlová loď prorazila skrze kůži světa a zahrabala sedo hlubin. Skrze vrstvy pěny kovu a studeného elementárního mrholení. Aurash vedla loď Fundamentem, z andělských oblačných výšin, níž a níž skrze bouře a oceány a kusy vznášejících se světů, až k jádru.

Setkali se s netvory kontinentálních rozměrů. Obrovské sasanky, které k nim zvedaly své zářící úponky aby je k sobě nalákaly. Xi Ro navedl loď skrze ně a ony pak krvácely černý karbonový rosol a mráz.

Dorazily na klidné místo pod kusem kovu.

„Použiji senzory,“ zašeptala Aurash. „Poslouchejte…“

Ve vlhké zlatavé tmě kormidelny naslouchaly lodi a loď naslouchala drtivým pohybům Fundamentu.

Slišely srážky kontinentů. Slyšely pleskání a nárazy helio-neonového deště. Slyšely potyčky monster. A hlavně slyšely vzdáleným zvukům zvedajícího se oceánu. Tahnutému vzdálenými měsíci.

„Syzygy je skutečné…“ zašeptala nevěřícně Sathona. „Už to začalo.“

Za nimi Xi Ro pomyslela na rodící místnost. Na místnost, kde starodávní objevitelé pracovali na operacích a pokusech. Odlupovali kukly tvorům, jenž vytvořili v hlubinách a jejichž narození neměl nikdo z nich přežít.

„Něco tady dole je.“ zašeptala. „Něco skrytého.“

A nad nimi se převalil Leviathan. Jeho hřbet stejně velký jako všechny kontinenty, které v dětství spatřily, jeho řady šupin probleskující energií jeho života. Narážející do trupu jehlové lodi svým nízko-vlnovým hlasem:

++MUSÍTE SE VRÁTIT ZPÁTKY–
–ZACHRAŇTE SAMY SEBE PŘED HLUBINAMI++
++ZACHRAŇTE SVĚT PŘED SEVOU SAMÝMI–
–MUSÍTE SE VRÁTIT ZPĚT++VIII: Leviathan

Verš 1:8 – Leviathan

Leviathanovo varování

++Žijeme na pokraji války–
–války mezi Nehmotným a Hmotným++
++Mezi Hlubinami a Oblohou–

++VIDÍM DO ŠÍŘKY, DOHLÉDNU DO DÁLI++

–Dohlédnu na samotný konec vesmíru++
++Zatímco Obloha udržuje své ohně–
–Hlubiny se topí v popelu++

–Nebe vybudovalo něžná místa, vhodná pro život++
++Jako je náš milovaný Fundament, útočiště triliónů obyvatel–
–Obloha si tohoto místa cení++

–ALE HLUBINI JSOU ZDE S NÁMI–

++Chladnou logikou zkoušejí naše zdi–
–Nastane nadvláda Hlubin++
++Poslední věk, období bez slitování–

Aurashin protest

Prastarý Leviathane, stvoření z mýtů, tento svět není žádným útočištěm. Žijeme krátké a obtížné životy. Umíráme ve tmě. Bouře jenž nad námi zuří, nikdy nezkončí. A brzy, si nás všechny vezme Boží Vlna. Nad námi žijí pouze Bouřkovice, příšery a měsíce apokalypsy. Nech nás projít. Dolů do hlubin, kde snad nalezneme pravdu, nějakou zbraň s jejíž pomocí se pomatíme tě, kteří nás zradili. Kde nalezneme naději pro přežití.

Leviathanova naděje

++Co za sílu vás láká–
–do tmavých hlubin?++

++Co za instinkt vám našeptává–
–obrátit se zády k vznešené naději?++

–Něco vám povím, vy rychle se množící malí křehcí tvorové++
++Po celé věčnosti jsem sledoval vás urputný boj–
–Sledoval jsem jak se z posledních sil držíte ostrých hran přežití++
–Vyrovnaní mezi Hlubinami a Oblohou++

++Byli jste mým pokladem–
–Mým důkazem proti beznaději++

–TOTO JE ŘÍŠE HLUBIN–

++Existence je boj o přežití–
–ale zdá se, že vždy když se touha bojovat vytratí++
++Kdykoliv se bezpečné místo otřese v zákldech–
–všichni se oprátí o pomoc k Hlubinám++

++JÁ ŘÍŠI HLUBIN ODMÍTÁM++

++Obráťte se, maličky planktone naděje–
–Vyberte si raději cestu Oblohy++

Protest Xi Ro

Jsi velký a starý. Naše životy jsou krátké a zoufalé. Pokud je tohle život, který máme prožít, tak jej nechci. Pokud tvorové jako Taox mají vyhrávat, pak jím to nedovolím. Budu se s tímto světem bít, dokud se nezmění a zabiju vše co mi bude stát v cestě.

Leviathanův žalozpěv

++Smrtící logika++
–Slyšte můj jednohlasný řev!–

++Řev jenž vás pohltí++

–To co před vámi leží–
++Je pouze uctívání smrti++
–Cesta ke zkáze–

++Obloha buduje nové životy++
–I napříč destrukci–
++Buduje lepší svět++

–Hlubiny nabízejí svou náruč smrti–
++Říkají co je nevyhnutelné a co je správné++
–Je ze mne hladová troska–

++ODVRAŤTE SE OD TÉTO ZKÁZONOSNÉ CESTY++
++NEBO PROŽIJETE SVÉ ŽIVOTY JAKO SMRT A DESTRUKCE++
–Cesta Oblohy je těžší, ale bude k vám vlídnější–
–Udělal jsem co jsem mohl, teď je můj hlas vyčerpán–

Sathonin protest

Sestry, mám společníka našeho otce. Hleďte! Odpovídá mi v jednoduchých větách. To on mi pomohl najít tuto loď. Dodává mi sílu, když přijdu i poslední kousky naděje.

Komu budete věřit? Hlasu, který po naś chce abysme i nadále žily a trpěly jako jsme trpěly a žily doposud? Leviathanovi, který napm nenabízí žádnou naději proti Taox a božské vlně?

Nebo prostému čestnému červu?

Aurash, pojďme zjistit kam nás jeho našeptávání zavede. Pojdmě hlouběji Xi Ro!

Pojďme se ponořit hlouběji sestry mé.


IX: Úmluva

Verš 1:9 – Úmluva
Jsi Aurash, dědička Osmiového Trůnu

Zde stojíš, na odhaleném trupu pravěké lodi. Jsi vystavena drtivému tlaku a zuřivému horku Hlubin Fundamentu. Měla by jsi být mrtvá. Pouze díky mé dobré vůli, a pouze díky ní, jsi ješte naživu.

Já jsem Yul, Čestný Červ.

Pohleď na mou velikost. Hleď na mé rozlehlé tělo, na mou tězkopádnou sílu, na mou úžasnou délku, jenž se vine hlubinami, hleď na mé čelisti a má složená křídla. Pohleď na města žijící v symbióze s mým masem. Já jsem plodnost, Aurash. Já jsem začátek i konec životů.

A také pohleď na Eir, Xola a Ur a na Akku. Ctnostní Červi. Hleď na nás a věz, že My jsme bož[št]í.

Po miliony let, jsme zde dole v Hlubinách [rostli] byli vězneni. Spoza hvězd jsme na Fundament svolávali život, aby zde nevimizel. Celá milénia jsme vás očekávali… naše milované hostitele.

Proti vám stojí krutý Leviathan a všechny mocnosti Oblohy. Pokud byste jim dali možnost, tak by vás rozdrtili. To oni srovnali měsíce tak, aby vás utopili. To vše ze strachu z vašeho potenciálu.

Toužíme vám pomoct. Princezny. Každé z vás nabízíme úmluvu… symbiózu.

Přijměte naše děti, naše novorozené larvy, do vašich těl. Díky nim, nadobudete věčný život. Díky ním nadobudete sílu nad svým vlastním křehkým tělem: sílu pozměnit ho dle své vůle. A v případě, že ve světě naleznete nedokonalost, bezpráví nebo jinou nepříjemnost, budete mít sílu je napravit. Od nynějška vás nepoutají žádné zákony.

Výměnou od vás žádáme pouze jediné, ó naše Princezny.

Musíte po věčnost následovat svou pravou podstatu. Ve své nesmrtelnosti musíš ty, Aurash, vždy objevovat a prozkoumávat, pro dobro svých dětí. Ve své nesmrtelnosti musíš ty, Xi Ro, navždy zkoušet svou sílu. A ty Sathono, musíš navěky rozvíjet svou prohnanost.

Pokud přestanete, vaši červi vás pozřou. A jak poroste vaše síla, poroste i chuť vašich červů.

Vztáhněte ke mě své ruce. Ať se pro vás mé maso stane posvátným.X: Nesmrtelní

Verš 2:0 – Nesmrtelní
My jsme Červi, vaše Božstvo, Maso Naděje. Naše smlouva je zpečetěna: ty jsi Věčná Aurash. A my jsme k tobě připoutáni, tak blízko jako tvé chutě, jako tvé lásky či potřeby, stejně jako zbraně ve tvých rukou a slova ve tvém hrdle.

Už jsme se tohoto ponurého světa nabažili. Ty snad ne?

Protkáváme tvou loď našimi larvami. Vraťte se za svou rasou. Rozšiřte ty dobré zprávy v Osmiovém Dvorci a Vodíkové Fontáně, na Kostěnném Náměstí a ve Hvězdné Ordinaci. Povstanete mezi svými.

A pokud někdo odmítne spolužití s našimi dětmi, uděláte z něj odstrašující příklad. Pro všechny si přichází ničivá vlna. Zemřeli by tak jako tak: zachraňte pouze ty, jenž o to stojí.

Červ ti dává nadvládu nad tvým tělem, Aurash. Až projdeš proměnou v krále, jaké jméno přijmeš za své?

Auryx. Znamená to Dlouhá Myšlenka. Schvalujeme jej.


XI: Dobyvatelé

Verš 2:1 – Dobyvatelé
Savathûn, proměněna v matku ze Sathony, hřejeme se v záři tvé moudrosti.

Po miliony let nás zde Leviathan věznil. On je pouze pěšákem Nebe, příklad vesmírného otroctví. Nebe zakládá civilizace na strašlivé lži – že správné činy předcházejí utrpení. Tento soubor uměle vytvořených pravidel dokáže odporovat konečné, nádherné logice.

Je to jako snažit se podpálit vodu. Neetické vůči přirozenosti reality, kde jsou odepírání a soutěžení tím hlavním. V Hlubinách, nezotročujeme nic a nikoho. Naší vášní je osvobozovat. Existujeme proto, abysme pomohli vesmíru dosáhnout své konečné zasloužené slávy.

Zuří válka. A brzo pohltí i celý Fundament.

Těší nás, že využíváte naše larvy k vytvoření mocných rytířů a velkého množství válečníků. Skutečnost, že se Taox musela stáhnout zpátky k Vodíkové Fontáně jen dokazuje vaší nadřazenost a sílu. Bohužel ale, dobytí vašeho domova nám nebude stačit.

Na Fundamentu nyní žije přesně pět set a jedenáct různých druhů. Jeden z nich určitě má k dispozici technologie, jenž potřebujete abyste mohli opustit tento svět.

*Cutter – pravděpodobně typ lodě


XII: Z Hlubin

Verš 2:2 Z Hlubin
Xivu Arathe, Xi Ro, proměněná v rytíře. Žiješ, abys dobýval, ne snad? Rádi sledujeme tvou práci. Téměř dvě procenta celého Fundamentu, jsou již pod tvou nadvládou. Tvůj druh příjímá červy.

Čas Syzygy nadešel. Božská Vlna vás dostihne za méně než dva roky.

Naši služebníci nás informovali, že Taox a její přeživší Odmítači, utekli směrem ke Kaharnskému Atolu. Doufá, že se jí povede spojit druhy Fundamentu proti vám. Leviathanovi agenti neúnavně pracují na tom aby ničili naše lodě a uvěznili nás na této planetě.

Pokud tedy lodě nemůžeme vyrobit, musíme se jimi stát.

Dobyjte Kaharnskou baštu. Všechny v ní povražděte. Z vašich činů pak nadobudneme logiky, kterou potřebujeme k rozervání samotného prostoru a díky tomu budeme moci migrovat do orbitu.

Realita je to nejkvalitnější maso, naši milovaní. Pojďme se z ní nakrmit.

*Kaharn Atoll – může to stejně tak být jen jméno jako Anglické označení nějakého korálového útesu (Atoll – korálový útes, atol)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.