Hawthorne

Po dlouhé pouti mimo město, Suraya Hawthorne nyní působí jako prostředník mezi lidstvem a Guardiany.


Suraya Hawthorne je lidská sniperka, která opustila Poslední město ještě jako teenager, aby hledala svůj nový účel. Během událostí z Destiny 2, v důsledku invaze Red Legion, objevila způsob, jak vést lidstvo k lepšímu způsobu života. Založila Farmu v evropské mrtvé zóně jako nové útočiště pro Guardiany a úzce spolupracovala s Vanguardy během Rudé války.