Trials of the Nine

[wce_code id=15]
Trials of the Nine je týdenní Crucible playlist v Destiny 2, který nabízí jedinečné odměny. Tento playlist je k dispozici v omezeném časovém limitu každý týden, začíná pátek v 19:00 a po týdenním resetu se stává nedostupný.

Trials of the Nine se najdete mezi Crucible. Vstupní tiket, který sleduje průběh zápasů je vidět v popisku playlistu a může si ho kontrolovat kdykoliv. Hráči, získají všechna vítězství na jediném lístku, získají výhradní odměny. Hráči nezačnou získávat prohry na tiketu, dokud nezískávají první výhru. Hráči, kteří obdrží 3 prohry na jediném tiketu, dostanou automaticky nový. Po zahájení zápasu se Inventář hráče uzamkne, dokud se zápas nedokončí.

O Trials

  • Hráči mohou zahájit zápas pouze s předem připraveným fireteamem 4 hráčů. Všechny trials zápasy jsou 4v4.
  • Herní režimy se otáčejí jednou týdně, mezi Countdown a Survival.
  • Trials majá vždy jednu mapu Crucible, která se otáčí jednou za týden.
  • Hráči si mohou prohlédnout stav svého tiketu v nástroji Trials of the Nine, v rámci Crucible v Directoru.
  • Trials je Crucible playlist s uzamčeným vybavením. Hráči nemohou měnit svou vybranou výstroj, dokud neopustí zápas.